Tuesday, July 12, 2011

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinatate și Parteneriat și este cofinanțat de statele participante în program.

Granițe commune. Soluții comune.
A c e s t p r o ie c t e s te f in a n t a t d e U n i u n e a E u r o p e a n a
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European
de Vecinatate și Parteneriat și este cofinanțat de statele participante în program.
Conţinutul acestui material nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
11.07.2011
Consultare publică privind Pachetele Solicitantului pentru cel de al
doilea apel de propuneri de proiecte
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Autoritate Comună de
Management a Programului Operațional Comun România – Ucraina – Republica
Moldova 2007-2013, a postat pe site-ul programului, www.ro-ua-md.net, spre
consultare publică, cele doua pachete ale solicitantului (unul pentru Prioritățile 1
și 2 și unul pentru Prioritatea 3), în vederea pregătirii celui de-al doilea apel de
propuneri de proiecte din cadrul acestui program.
Pachetele solicitantului cuprind: ghidurile solicitantului, formatul de cerere de
finanțare, formatul de buget, matricea cadru-logic, anexele care trebuie
completate de către solicitant, precum și anexele cu privire la contractul de
finanțare nerambursabilă.
Vă invităm să transmiteți eventualele observații sau sugestii cu privire la
documentație, până la data de 18 iulie 2011, la info.ro-ua-md@mdrt.ro.
Newsletter
Programul Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013
Post a Comment