Monday, November 30, 2009

Next Fund raising summit will be in October 2010

Next Fund raising summit will be in October 2010 for sure.

But it could be earlier one more fundraising summit it’s up to sponsors so please check time to time our websites

www.irffmd.net and http://funraisingmoldova.blogspot.com

Keep in touch and see you at the next Fundraising summit

Sincerely:

Nicolae Cirpala

Director Executive

A.F.I Relief and Friendship F ONLUS, Rep.Moldova

2025,Chisinau, Str. Constantin Virnav 13

www.irffmd.net

irff@pisem.net

Skype: irffmd

Tel:+(373)69006351

Fax: + 37322 738330

Saturday, November 14, 2009

Fundraising Seminar

Participati la seminarul fundraising si elaborarea propunerilor de proiect in orsice Marti orele 13.00 -15.00. Acest seminar absolvit de sute de participanti va contribui la transformarea ideilor in proiecte de succes pentru a obtine finantari in vederea dezvoltarii organizatiei sau comunitatii Dvs.

Participarea 340 lei - donatie pentru proiectele Asociatei.

Doritorii de a participa sunt rugati sa confirme prezenta prin completarea chestionarului de mai jos pina Simbata inclusiv la adresele e-mail: irff@pisem.net si pacea21@gmail.com . Localul seminarului IRFF Moldova Seminar site. http://funraisingmoldova.blogspot.com

------------------

CHESTIONAR DE INSCRIERE Date personale: Prenume: Nume: E-mail:_ Tel:_ Mob:__

Hobby:__ Organizatia/Functia:__ Sursa de unde ati aflat despre seminar__

Aveti experienta in elaborarea proiectelor de finantare:_ Ce programe de finantare va intereseaza :__

Data:__ Semnatura:__

--------------

PS. Deasemenea puteti sa ne invitati sa organizam seminare si in localul Dumneavoastra.

ENGLISH

Attend fundraising and development project proposals seminar on any Tuesday from 13.00 -15.00. This seminar graduated by hundreds of participants will help to turn you ideas into successful projects to get funding. Participation is just 20 Euros

Persons interested in participating are asked to confirm this with the filed up questionnaire from below until Saturday by e-mail addresses: irff@pisem.net and pacea21@gmail.com.

Seminar website. http://funraisingmoldova.blogspot.com

------------------

QUESTIONNAIRE FORM Personal Data: Name:_ Surname_: E-mail: _ Phone: _ Mob: __

Hobbies: __ Organization / Position: __ source where you find announcement about seminar__

Do you have experience in fundraising: _ What financing programs are you interested in: __

Date: __ Signature: __

--------------

PS. You can also invite us to organize seminars at your site. IRFF Moldova constantly organizes: advice meetings, courses, internships, seminars on projects writing and fundraising strategies, you could participate in our programs or invite us to organise them at you office, contact us by our official web portal: www.irffmd.net

RUS

IRFF Молдова постоянно организует: встречи, стажировки, семинары по написанию проектов и стратегиям по сбору средств, вы тоже можете принять участие в наших образовательных программах по сбору средств или пригласить нашу команду организовать обучение у вас, просто свяжитесь с нами.

Более подробная информация на нашем веб-портале: http://funraisingmoldova.blogspot.com

Tuesday, November 3, 2009

EUROPEAN FUNDRAISING SUMMIT

On October 10, IRFF Moldova organized the annual European Fundraising Summit. The Fundraising Summit take place in Chisinau Moldova, as a one-day professional development event focusing on cutting-edge fundraising strategies and initiatives.

The European Fundraising Summit 2009 was offering the latest national and international news about grants, sponsors, partnerships, donations and awards, also was providing the opportunity for profit, government and nonprofits organizations to network.

The Fundraising Summit became a great source of relevant information for fundraising managers, executives and Grant makers. It was also a great place to network with others from within the industry.

Fifteen participants of the European Fundraising Summit: Individuals, NGO’s, etc. organizations came to study how to raise more funds and gain an in-depth understanding of critical and developing areas.

Agenda was rich in topics such as: “All fundraising strategies” , “Recent technologies and tools for fundraising” , “Sharing of best practices in fundraising”, “Presentation of foundations grants programs”.

Summit finish at a very good note with all participants good wish for next year summit to be more prosperous in our challenge society.

IRFF Moldova constantly organizes: advice meetings, courses, internships, seminars on projects writing and fundraising strategies, you could participate in our programs or invite us to organise them at you office, contact us by our official web portal: www.irffmd.net , Facebook: http://www.facebook.com/IRFFMD ,

Youtube channel : http://www.youtube.com/irffmd

Samitul European de fundraising 2009

Astăzi, 10 octombrie, Asociaţia Filantropică IRFF ONLUS, a organizat Samitul European anual de fundraising. Samitul a avut ca obiect de cercetare și de aplicare colectarea fondurilor şi dezvoltarea profesională cu accentul pe ultimele strategii și tehnologii în domeniul respectiv.

Samitul de fundraising a oferit o sursă extraordinară de informații relevante despre colectarea de fonduri, a redat cele mai recente știri naționale și internaționale cu privire la sponsorizări, donații și granturi.

În cadrul acestui samit, au participat atît persoanele fizice, cît și donatori, investitori, ONG-uri, organizații, fundații și sponsorizări.

Asociația IRFF ONLUS a oferit posibilitatea persoanelor prezente la Samit de a stabili parteneriate cu persoanele din interiorul acestei industrii.

Scopul propus, și anume transparența în domeniul finanțărilor a fost realizat cu succes.

În cadrul acestui Samit, s-au pus în discuție multiple teme, cum ar fi:

-1. Strategiile fundraisingului: s-a realizat o caracterizare succintă, în procentaj, a sponsorilor locali și internaționali.

-2. Prezentarea granturilor și fundațiilor;

-3. Ultimile tehnologiile și uneltele în fundraising, ce se folosesc online pe internet, cum ar fi :mesajul, blogul, video, fotografie, reţelele sociale etc. Aceste tehnologii propuse oferă posibilitatea fiecărei persoane de a colecta fonduri mult mai rapid și eficient.

-4. Sugestii guvernatorilor de a modifica legile de filantropie şi sponsorizări.

S-au organizat dezbateri, s-au pus în discuție problemele actuale ale Republicii Moldova în ceea ce priveşte obţinerea și oferirea finanţărilor nerambursabile, s-a realizat un schimb de experiență între organizațiile prezente şi cele ce au participat online. Participanţii au primit o vastă informaţie din domeniu deasemenea şi unelte noi pentru colectarea mai multori fonduri și au obținut o înțelegere mult mai aprofundată a zonelor critice din domeniu.

Acest Samit a pus bazele rezolvării unei probleme prezente, care din păcate nu a mai fost abordată pînă acum, este începutul colaborării între organizațiile locale și cele internaționale la un nivel mai înalt.

Summitul sa finisat pe o notă foarte bună şi toţi participanţii doresc cele mai bune pentru Summitul de la anul viitor să fie mai prosper în societatea noastră provocare.

IRFF Moldova organizează constant: întâlniri, cursuri, stagieri, seminare despre scrierea proiectelor şi strategii de colectare a fondurilor, puteţi participa şi Dumneavoastră la trainingurile noastre sau să ne invitaţi să le organizăm în localul dumneavoastră, doar contactaţi-ne.

Otilia Izvoreanu

Asociaţia aduce mari mulţumiri participanţilor, voluntarilor, partenerilor , tuturor care au adus un mare aport în petrecerea cu succes al samitului.

Mai multă informaţie pe portalul nostru web oficial: www.irffmd.net

Facebook: http://www.facebook.com/IRFFMD

YouTube Channel: http://www.youtube.com/irffmd

Европейский Фандрайзинг Саммит 2009

10 октября Международный Фонд Помоши и Дружбы Молдова организовал ежегодный европейский саммит по Фандрайзингу. Фандрайзинг Саммит состоялся в Кишиневе, Молдова, являясь однодневным событием профессионального развития, уделяя особое внимание передовым Фандрайзинг стратегиям и инициативам.
Европейский Фандрайзинг саммит 2009 года, предложил последние национальные и международные новости о грантах, спонсорах, партнерствах и сбору средств, а также предоставил возможности для сотрудничества бизнесу, государственным и некоммерческим организациям.
Фандрайзинг саммит стал большим источником соответствующей информации для сбора средств для менеджеров, руководителей и грантодателей. Кроме того, саммит стал местом для сотрудничества с другими представителями в данной области. Пятнадцать участников Европейского Фандрайзинг саммита приехали учиться, как привлечь дополнительные средства и получить углубленное понимание критических и развивающихся областях фандрайзинга.
Саммит начался с приветсвеной речи посола мира и бывшего вице- министра экономики Молдовы Мазур Марин. Повестка дня была богата на такие темы, как: "Все последние стратегии Фандрайзинга", "Новые технологии и инструменты для сбора средств", "Обмен передовым опытом в привлечении средств", "Представление фондах и грантовых программ".
Мероприятие заканчилось на очень высоком духе, с добрыми пожеланиями всех участников к очередному саммиту в будушем году стать более процветаюшим.
IRFF Молдова постоянно организует: встречи, стажировки, семинары по написанию проектов и стратегиям по сбору средств, вы тоже можете принять участие в наших образовательных программах по сбору средств или пригласить нашу команду организовать обучение у вас, просто свяжитесь с нами.

Более подробная информация на нашем официальном веб-портале: www.irffmd.net, Facebook: http://www.facebook.com/IRFFMD, канал на YouTube: http://www.youtube.com/irffmd