Tuesday, November 3, 2009

Samitul European de fundraising 2009

Astăzi, 10 octombrie, Asociaţia Filantropică IRFF ONLUS, a organizat Samitul European anual de fundraising. Samitul a avut ca obiect de cercetare și de aplicare colectarea fondurilor şi dezvoltarea profesională cu accentul pe ultimele strategii și tehnologii în domeniul respectiv.

Samitul de fundraising a oferit o sursă extraordinară de informații relevante despre colectarea de fonduri, a redat cele mai recente știri naționale și internaționale cu privire la sponsorizări, donații și granturi.

În cadrul acestui samit, au participat atît persoanele fizice, cît și donatori, investitori, ONG-uri, organizații, fundații și sponsorizări.

Asociația IRFF ONLUS a oferit posibilitatea persoanelor prezente la Samit de a stabili parteneriate cu persoanele din interiorul acestei industrii.

Scopul propus, și anume transparența în domeniul finanțărilor a fost realizat cu succes.

În cadrul acestui Samit, s-au pus în discuție multiple teme, cum ar fi:

-1. Strategiile fundraisingului: s-a realizat o caracterizare succintă, în procentaj, a sponsorilor locali și internaționali.

-2. Prezentarea granturilor și fundațiilor;

-3. Ultimile tehnologiile și uneltele în fundraising, ce se folosesc online pe internet, cum ar fi :mesajul, blogul, video, fotografie, reţelele sociale etc. Aceste tehnologii propuse oferă posibilitatea fiecărei persoane de a colecta fonduri mult mai rapid și eficient.

-4. Sugestii guvernatorilor de a modifica legile de filantropie şi sponsorizări.

S-au organizat dezbateri, s-au pus în discuție problemele actuale ale Republicii Moldova în ceea ce priveşte obţinerea și oferirea finanţărilor nerambursabile, s-a realizat un schimb de experiență între organizațiile prezente şi cele ce au participat online. Participanţii au primit o vastă informaţie din domeniu deasemenea şi unelte noi pentru colectarea mai multori fonduri și au obținut o înțelegere mult mai aprofundată a zonelor critice din domeniu.

Acest Samit a pus bazele rezolvării unei probleme prezente, care din păcate nu a mai fost abordată pînă acum, este începutul colaborării între organizațiile locale și cele internaționale la un nivel mai înalt.

Summitul sa finisat pe o notă foarte bună şi toţi participanţii doresc cele mai bune pentru Summitul de la anul viitor să fie mai prosper în societatea noastră provocare.

IRFF Moldova organizează constant: întâlniri, cursuri, stagieri, seminare despre scrierea proiectelor şi strategii de colectare a fondurilor, puteţi participa şi Dumneavoastră la trainingurile noastre sau să ne invitaţi să le organizăm în localul dumneavoastră, doar contactaţi-ne.

Otilia Izvoreanu

Asociaţia aduce mari mulţumiri participanţilor, voluntarilor, partenerilor , tuturor care au adus un mare aport în petrecerea cu succes al samitului.

Mai multă informaţie pe portalul nostru web oficial: www.irffmd.net

Facebook: http://www.facebook.com/IRFFMD

YouTube Channel: http://www.youtube.com/irffmd

Post a Comment